Wykaz instytucji Miasta Poznań
znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego
http://bip.city.poznan.pl